Marketing prodeje

Zaměření předmětu:

seznámit studenty s problematikou marketingu prodeje zaměřeného na pochopení a aktivní vyvolání potřeb zákazníků a přání realizovat nákup nabízených výrobků nebo služeb.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

  • Porozumět prodeji jako procesu transformace potenciálních zákazníků v zákazníky, kteří se vracejí.
  • Formulovat a implementovat marketingový plán na bázi marketingového mixu pro správné zacílení prodeje.
  • Orientovat se v různých typech prodejních kanálů a metodách prodeje.

Hlavní témata:

  • Proces prodeje a nákupní chování.
  • Hlavní typy prodejních kanálů.
  • Metody a techniky prodeje.
  • Řízení značky a corporate identity.
  • Vybrané marketingové nástroje.