Metody personální práce

Cíl předmětu:

Objasnit a na konkrétních příkladech si osvojit moderní metody personalistiky jako integrální součásti zaměstnanecké politiky a kultury moderní firmy.

Obsah předmětu:

 • Personální procesy, personální strategie a jejich význam v řízení firmy; cvičení - Role řízení lidských zdrojů.
 • Personální plánování a jeho metody; cvičení - Metody personálního plánování.
 • Analýza pracovních míst ve firmě, princip tvorby popisů pracovních míst; cvičení - Vytvoření popisu pracovního místa.
 • Firemní kultura a její dopad na výkonnost firmy; cvičení - Analýza firemní kultury.
 • Tvorba systému odměňování; cvičení - Návrh systému odměňování.
 • Personální marketing (interní); cvičení - Vize útvaru.
 • Interní komunikace a její nástroje; cvičení - Tvorba komunikačního mixu.
 • Péče o zaměstnance, systém benefitů; cvičení - Analýza benefitů.
 • Společenská odpovědnost firmy a její provázanost na řízení lidských zdrojů; cvičení - Oblasti využití.
 • Odbory a kolektivní vyjednávání; cvičení - Principy vyjednávání.
 • Personální kontroling, data v řízení lidských zdrojů; cvičení - Interpretace dat.
 • Výběrové řízení – pohled personalisty; cvičení - Trénink pohovoru.