Mezinárodní bankovnictví

Zaměření předmětu:

Úloha a význam mezinárodního bankovnictví ve světové ekonomice a v regionálním měřítku. Směnitelnost národních měn a mezinárodní úvěrové operace a mezinárodní platební styk. Úloha zlata. Světové a regionální banky.

Výsledky učení:

 • Orientace v terminologii mezinárodního bankovnictví, směnitelnosti národních měn a devizových obchodů
 • Orientace ve formách mezi národní bankovní a úvěrové spolupráce
 • Chápat základy řízení rizika operací při mezinárodních úvěrových a měnových operacích.

Hlavní témata:

 • Základní druhy světových a regionálních bank.
 • Mezinárodní měnový fond a Skupina Světové
 • Nejvýznamnější investiční a rozvojové banky regionálního charakteru
 • Vývoj směnitelnosti národních měn, úlohy zlata a amerického dolaru
 • Základní druhy mezinárodního platebního styku, řízení jejich rizika
 • Devizové obchody
 • Mezinárodní měnová uskupení a formy měnové spolupráce.
 • Eurozóna, Evropský systém centrálních bank