Mezinárodní finanční trhy

Cílem kurzu je připravit studenty na řešení problémů finančního řízení v otevřených ekonomikách charakterizovaných velkým podílem mezinárodního obchodu a vysokou mezinárodní mobilitou produkčních faktorů. Kurz se bude především zabývat složitým rozhodovacím procesem provázejícím mezinárodní investování, tvorbu investičních a zajišťovacích strategií na mezinárodní úrovni.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • pracovat se základními typy investičních nástrojů na mezinárodních finančních trzích;
 • orientovat se mezi nejvýznamnějšími institucemi a segmenty mezinárodních finančních trhů;
 • analyzovat riziko a možný výnos portfolia mezinárodních investičních instrumentů;
 • navrhovat portfoliové investiční strategie optimalizující výnos ve vztahu k riziku na mezinárodních finančních trzích;
 • navrhovat a analyzovat měnové a úrokové zajištění mezinárodního investičního portfolia nebo podnikové bilance vystavené těmto rizikům.

Hlavní témata:

 • Klasifikace mezinárodních finančních trhů, základní instrumenty obchodované na mezinárodních finančních trzích.
 • Devizový trh – organizace, subjekty devizového trhu, kotace devizového kurzu.
 • Trhy s deriváty (základní typy derivátů, forwardy, futures, swapy, opce)
 • Devizové arbitráže, spekulace, hedging
 • Mezinárodní akciové trhy (akciové indexy, akciové fondy - otevřené, uzavřené)
 • Globální trhy dluhopisů (základní typy a segmenty, eurodluhopisy, kotace a úrokové konvence, právní a fiskální aspekty, oceňování mezinárodních dluhopisů)
 • Alternativní investice (charakteristika trhu – klíčoví hráči, obchodované instrumenty)
 • Analýza rizik země (politické riziko, finanční a ekonomické riziko, způsoby hodnocení, vliv ratingu země na rating podniku)