Moderní marketingové přístupy

Specifické formy podnikání vyžadují moderní aplikaci marketingových přístupů. Ekonomice aktuálně dominují sociální, online, mobilní aj. marketingové trendy, stejně jako jejich monitoring, měření a kontrola. Předmět tedy umožní absolventům získat a prohloubit teoretické a praktické znalosti o marketingu a zároveň pochopit širší souvislosti při aplikaci moderních marketingových přístupů tak, jak jsou aplikovány v tržním prostředí.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • rozumět moderním trendům v oblasti internetové reklamy;
 • znát nejbližší budoucnost webu, formáty, které se v dnešní době nejvíce užívají a které mají nejsilnější potenciál;
 • využít principy human-computer interaction, resp. základy použitelnosti a přístupnosti webu;
 • rozumět optimalizaci webu v souvislosti se snadnou vyhledatelností uživatelem;
 • rozumět a aplikovat pravidla pro tvorbu multimediálního obsahu podporujícího běžnou firemní praxi;
 • využít vhodné prostředky multimediální prezentace firmy i osoby;
 • pracovat se softwarovými prostředky pro tvorbu a správu multimédií;

Hlavní témata:

 • Vývojové koncepce marketingového mixu (xP, xC, xX, aj.).
 • Aktuální úkoly marketing managementu; marketingové řízení.
 • Řízení holistické marketingové organizace.
 • Moderní zjišťování marketingových informací s využitím dostupných informačních systémů.
 • Marketingové propojení se zákazníky a spotřebiteli.
 • Marketingové přístupy internetového věku, elektronický marketing, sociální marketing.
 • Aplikace etiky v marketingových přístupech; legislativní vymezení a etické kodexy.