Online marketing a sociální sítě

Zaměření předmětu:

Předmět seznamuje s problematikou webového a internetového marketingu a využití internetu, a mobilních aplikací v podnikání. Věnuje se představení stěžejních nástrojů internetového marketingu a vysvětlení postupů k jejich efektivnímu využívání, včetně specifik těchto nástrojů na mobilních zařízeních, vyhledávání a vyhodnocování marketingových příležitostí. Důraz je kladen na možnosti měření a vyhodnocování marketingových on line aktivit, student se seznámí se základy elektronického obchodování a možnostmi zahraniční expanze. Výhodou je práce v týmech zaměřená na praktické aplikace.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • vysvětlit podstatu a specifika internetového marketingu;
 • charakterizovat a navrhnout vhodné nástroje internetového marketingu; pro konkrétní marketingové cíle;
 • vysvětlit základní ukazatele webové analytiky;
 • popsat a aplikovat proces budování elektronického obchodu;
 • zvolit vhodné internetové nástroje pro výzkum a analýzu trhu;
 • vysvětlit možnosti využití internetu při expanzi na zahraniční trhy.

Hlavní témata:

 • Nástroje a význam internetového marketingu a email marketingu.
 • Marketing ve vyhledávačích a jejich optimalizace.
 • Reklama ve vyhledávání a v obsahové síti, psychologie vnímání textu.
 • Marketing v sociálních médiích a v mobilních zařízeních.
 • Budování elektronického obchodu.
 • Internet a zahraniční expanze.
 • Autorské právo, ochrana mediálního obsahu v IT.
 • Výrazové prostředky v textu, grafice, zvuku a videu.