Personální marketing

Cílem předmětu je seznámit studenty s disciplínou vycházející z marketingu a personalistiky uplatňované moderně řízenými globálními firmami.

Výsledky učení:

  • Porozumět teorii a praxi externího a interního personálnímu marketingu.
  • Pochopit souvislost personálního marketingu a metod personálního řízení.
  • Osvojit si problematiku personálního plánování a personálního marketingového mixu.

Hlavní témata:

  • Teorie a praxe personálního marketingu.
  • Marketingové řízení a personální marketingový mix.
  • Firemní kultura a etika a jejich vliv na personální marketing.
  • Vybrané metody personálního řízení a moderní personální marketing.
  • Měření v personálním marketingu a příklady „nejlepší praxe“.