Podnikatelský plán a zakládání malých a středních podniků

Zaměření předmětu:

Seznámit posluchače s principy tvorby a hodnocení podnikatelského plánu, jeho strukturami a prezentací před investorem. Důraz je kladen též na detailní analýzu trhu, hodnocení dodavatelů, zákazníků a konkurence, což povede k vytvoření a aplikaci vhodného obchodního modelu, finančního plánu a marketingové a personální strategie. Cílem je rovněž seznámit posluchače s metodickými postupy, právními základy a analýzou rizik při zakládání podniků, s volbou vhodné formy podnikání a nástrojů řízení.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

  • charakterizovat proces tvorby a vhodnou strukturu podnikatelského plánu pro zvolený účel;
  • provést analýzu potenciálních zákazníků, dodavatelů a zhodnotit konkurenci;
  • navrhnout podnikatelský plán pro založení malé, resp. střední firmy nebo pro již existující firmu;
  • vyhodnotit slabé, silné stránky a rizika podnikatelského projektu;
  • orientovat se v aktuální právní úpravě podniků a firem včetně volby vhodné právní subjektivity pro různé potřeby;
  • pochopit jednotlivé kroky a úkoly při založení podniku.

Hlavní témata:

  • Zásady pro zpracování podnikatelského plánu.
  • Finanční plán, jeho struktura, interpretace a hodnocení.
  • Analýza rizik podnikatelského plánu a založení firmy, řízení rizika, pojištění.
  • Hodnocení efektivnosti podnikatelského plánu.
  • Formy podnikatelských subjektů a jejich právní úprava.
  • Rozpočet startovacího kapitálu a způsoby krytí.
  • Organizační a informační struktura, markentingová strategie zakládané společnosti.