Podnikatelský záměr a projektový management

Zaměření předmětu:

Cílem předmětu je seznámit studenty s procesem návrhu podnikatelského záměru a úlohou projektového řízení v pojetí moderního managementu.

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

  • Vypracovat podnikatelský záměr včetně rozpočtu.
  • Porozumět procesu projektového řízení.
  • Využít klíčových kompetencí spojených se systémovým přístupem k řízení projektů.

Hlavní témata:

  • Náležitosti podnikatelského záměru.
  • Plánování projektových činností.
  • Financování projektů a řízení investic.
  • Případové studie optimálního investičního a finančního rozhodování.