Pracovní právo a právo sociálního zabezpečení

Zaměření předmětu:

Předmět nabízí studentům možnost obeznámit se s oblastí pracovního práva a práva sociálního zabezpečení, a to s cílem prohloubit obecné vědomosti o soukromém právu a rozšířit horizont znalostí pracovně-právní a sociálně-právní problematiky.

Výsledky studia:

 • Osvojení příslušné právní terminologie
 • Znalost systému základních právních vztahů pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
 • Orientace v kazuistice pracovního práva a práva sociálního zabezpečení
 • Schopnost nastínění základního řešení právních situací

Hlavní témata:

 • Pracovněprávní vztahy, pracovní poměr, další formy zaměstnávání
 • Pracovní doba, dovolená, odměňování práce, náhrada mzdy
 • Překážky v práci
 • Pracovněprávní odpovědnost a náhrada škody
 • Pracovní podmínky a péče o zaměstnance
 • Kolektivní pracovní právo
 • Politika zaměstnanosti
 • Volný pohyb zaměstnanců v EU a zaměstnávání cizinců
 • Pojem, předmět, prameny práva sociálního zabezpečení
 • Veřejné zdravotní pojištění
 • Nemocenské pojištění a úrazové pojištění
 • Důchodkové pojištění a doplňkové důchodkové systémy
 • Státní sociální podpora a pomoc v hmotné nouzi
 • Sociální služby
 • Sociální ochrana v nezaměstnanosti