Právo korporací

Cíl předmětu:

Cílem předmětu je zvládnutí praktických základů ekonomických funkcí a právních pravidel fungování subjektů působících na trhu, zejména obchodních společností. Předmět rovněž poskytuje základní orientaci v daňové problematice související se společnostmi zřízenými podle českého práva.

Obsah předmětu:

 1. Úvod do problematiky, historický vývoj práva korporací.
 2. Podnikatel a obchodní korporace.
 3. Základní pojmy z práva obchodních korporací.
 4. Veřejné obchodní společnosti.
 5. Komanditní společnosti.
 6. Společnost s ručením omezeným.
 7. Akciové společnosti.
 8. Ustanovení korporace, povaha a právní charakteristika společenské a zakladatelské smlouvy, náležitosti společenské a zakladatelské smlouvy.
 9. Neplatnost založení korporace, předběžná společnost.
 10. Vklady a jejich správa, nepeněžité vklady a jejich oceňování.
 11. Postavení společníka ve společnosti, přehled jeho práv a povinností.
 12. Podíl, obchodní podíl a akcie, dispozici s obchodním podílem a akciemi, uvolněný obchodní podíl, vypořádací podíl, vkladová povinnost společníka, ručení společníka za závazky společnosti, příplatková povinnost, právo společníka na podíl na zisku a dividendu, kaduční řízení.