Psychologie reklamy a trhu

Zaměření předmětu:

Z psychologického hlediska pochopit proces komunikace se zákazníkem a seznámit se s relevantními pojmy, používanými psychologickými metodami a technikami k jeho ovlivnění ve všech stádiích komunikačního procesu. Porozumět emocím a jejich významu pro oblast reklamy a jejich vlivu na spotřebitelský trh. Pochopit roli psychologie při tvorbě účinné reklamy a vliv médií na účinnost reklamních sdělení pro stávající zákazníky i potenciální trh. Naučit se získané znalosti využít při posuzování účinnosti reklamy v praxi.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • Používat psychologické metody v souladu s etickými principy v komunikaci se zákazníkem;
 • Posuzovat a vyhodnocovat účinky reklamních sdělení;
 • Aktivně využívat vliv médií v prostoru spotřebitelského trhu;
 • Kompetentně formulovat požadavky podniku a zadávat tvorbu reklamních sdělení reklamním agenturám.

Hlavní témata:

 • Komunikační modely z hlediska vnímání zákazníka a emocí.
 • Dopad reklamních obrazů na duševní procesy a kognitivní sféru.
 • Emoce, jejich význam a využití v reklamě, možnosti měření.
 • Teorie motivace a působení reklamy na chování zákazníka.
 • Psychotechnologie, využívání nových výzkumných metod a technik (neuromarketing).
 • Měření efektivnosti v reklamě.
 • Využití výzkumů a analýz pro hlubší poznání trhu.