Psychologie reklamy a trhu

Cíl předmětu:

Z psychologického hlediska pochopit proces komunikace se zákazníkem a seznámit se s relevantními pojmy, používanými psychologickými metodami a technikami k jeho ovlivnění ve všech stádiích komunikačního procesu. Porozumět emocím a jejich významu pro oblast reklamy a jejich vlivu na spotřebitelský trh. Pochopit roli psychologie při tvorbě účinné reklamy a vliv médií na účinnost reklamních sdělení pro stávající zákazníky i potenciální trh. Naučit se získané znalosti využít při posuzování účinnosti reklamy v praxi.

Obsah předmětu:

 • Úvod do problematiky psychologie reklamy a trhu, základní pojmy.
 • Komunikační modely z hlediska vnímání zákazníka a emocí.
 • Dopad reklamních obrazů na duševní procesy a kognitivní sféru.
 • Vnímání jako východisko reklamních aktivit, tzv. tvarové zákony
 • Emoce, jejich význam a využití v reklamě, možnosti měření.
 • Teorie motivace a působení reklamy na chování zákazníka.
 • Psychologická segmentace trhu (podle typologie osobnosti, životního stylu, generační segmentace).
 • Svět spotřebitele, vliv globalizace, spotřebitel a produkt, značka, obal a cena.
 • Psychotechnologie, využívání nových výzkumných metod a technik (neuromarketing).
 • Měření efektivnosti v reklamě.
 • Využití výzkumů a analýz pro hlubší poznání trhu.
 • Nejčastější chyby z hlediska psychologie v portfoliu reklamních aktivit.