Řízení firemních financí

Zaměření předmětu:

Studium předmětu umožní studentům seznámení s důležitými oblastmi finančního řízení a financování firem s důrazem na klíčový význam finanční stability jako určujícího faktoru konkurenceschopnosti. Důraz je kladen na objasnění problematiky rizika spojeného s podnikáním a klíčový význam řízení rizika v plánu i provozu podniku. Pozornost je zaměřena též na finanční dopady fúzí a akvizic.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování budou studenti schopni:

 • porozumět základním cílům podniků v oblasti finančního řízení;
 • chápat metody a nástroje kapitálového rozpočtování;
 • pochopit princip finanční páky;
 • zhodnocení dividendové politiky ve vazbě na daňovou politiku;
 • orientovat se ve finančních analýzách;
 • pochopit podstatu fúzí a akvizic.

Hlavní témata:

 • Organizace a řízení podniku v tržním prostředí, jeho strategie a cíle.
 • Informace pro finanční řízení, manažerské účetnictví.
 • Struktura a nákladovost finančních zdrojů v podniku.
 • Dlouhodobý a krátkodobý finanční plán a jejich výstupy.
 • Význam, poznání a řízení rizik, finanční a nefinanční rizika a nástroje jejich řízení.
 • Strategie portfolia investic a s tím souvisejících rizik.
 • Ekonomické vyhodnocení investičního projektu, měření ziskovosti.