Řízení lidských zdrojů

Cíl předmětu:

Seznámit studenty se základními pojmy, metodami a technikami z oblasti řízení lidských zdrojů. Objasnit roli řízení lidských zdrojů v organizaci. Studující získá potřebné dovednosti a znalosti z relevantních oblastí s důrazem na motivaci pracovníků, řízení výkonu a systém odměňování. Poskytuje posluchačům základ nutný pro výkon manažerských funkcí.

Obsah předmětu:

 • Úvod do řízení lidských zdrojů, uplatnění řízení lidských zdrojů v řízení firmy.
 • Organizační management, organizační struktury.
 • Získávání zaměstnanců, zdroje a nástroje.
 • Výběr zaměstnanců a využívané metody.
 • Adaptace zaměstnance a její oblasti.
 • Vzdělávání a rozvoj.
 • Řízení výkonu a jeho determinanty.
 • Úvod do systémů odměňování.
 • Hodnocení zaměstnanců a jeho metody.
 • Pracovní kariéra a její možnosti.
 • Role a osobnost manažera, styly řízení.
 • Odchod zaměstnance.