Řízení lidských zdrojů

Zaměření předmětu:

Obsahem předmětu je seznámit studenty se základními pojmy, metodami a technikami z oblasti řízení lidských zdrojů. Objasnit roli řízení lidských zdrojů v organizaci. Studující získá potřebné dovednosti a znalosti z relevantních oblastí s důrazem na řízení výkonu a systém odměňování. Poskytuje posluchačům základ nutný pro výkon manažerských funkcí.

Výsledky učení:

Po úspěšném absolvování předmětu budou studenti schopni:

 • Orientace v pojetí, vývoji a organizaci řízení lidských zdrojů;
 • Znalost postupu plánování lidských zdrojů;
 • Znalost postupu a metod získávání, výběru, přijímání a adaptace pracovníků;
 • Znalost principů a procesů řízení pracovního výkonu, kritérií a metod hodnocení pracovníků;
 • Znalost pojetí a forem odměňování pracovníků a péče o pracovníky;
 • Znalost v oblasti vzdělávání pracovníků

Hlavní témata:

 • Úvod do řízení lidských zdrojů, uplatnění řízení lidských zdrojů v řízení firmy.
 • Organizační management, organizační struktury.
 • Role a osobnost manažera, styly řízení.
 • Získávání pracovníků, zdroje a nástroje.
 • Výběr pracovníků a využívané metody.
 • Adaptace pracovníka a její oblasti.
 • Vzdělávání a rozvoj.
 • Řízení výkonu a jeho determinanty.
 • Systémy odměňování.
 • Hodnocení pracovníků a jeho metody.
 • Pracovní kariéra a její možnosti.
 • Ukončení pracovního poměru.