Správa a řízení informačních systémů

Zaměření předmětu

Předmět seznamuje posluchače se souvislostmi a různými aspekty správy a řízení informačních systémů (IS). Prezentuje osvědčené metodické postupy, standardy a normy pro správu a řízení IS podniku a zdůrazňuje jejich provázanost s postupy, standardy a normami používanými při tvorbě globální a informační strategie podniku, při vývoji IS a při řízení bezpečnosti a kvality IS.

Výstupy předmětu :

Absolvent předmětu dokáže v praxi aplikovat principy a přednosti procesního řízení a potenciál IS a technologií coby zásadních inovačních aktiv hospodářského subjektu zvyšujících jeho konkurenceschopnost v moderní informační společnosti. Připravuje posluchače na výkon pracovních rolí v oblasti řízení provozu a rozvoje informačních systémů v organizacích střední a větší velikosti.

Získané poznatky může absolvent předmětu rozvíjet v rámci dalšího (např. navazujícího magisterského) studia i cestou kursů a zkoušek vedoucích k získání některé z mezinárodních certifikací v oblasti správy IT služeb.

Hlavní témata :

  • Úrovně a nástroje pro popis procesů.
  • ITIL v.2, ITIL v.3 - metodický rámec pro IT management. Charakteristika, struktura, vybrané procesy. Systém certifikace znalostí v oblasti ITSM.
  • Nástroje na podporu správy a řízení IS/ICT. Legislativa spojená se ITSM.
  • Manažer IT útvaru – profil pozice, struktura kvalifikačních požadavků.