Technická infrastruktura a síťové technologie

Zaměření předmětu

Výklad se zaměřuje na technická hlediska technologie zpracování dat (s důrazem na funkci počítače jako centra struktury a vzájemných vazeb jednotlivých složek systému) a síťových a komunikačních technologií. Seznamuje s prvky programového vybavení pomocí pojmů pro řízení systémů. Věnuje pozornost i struktuře algoritmů a aplikačním programům včetně praktických ukázek. Seznamuje posluchače s charakteristickými rysy programovacích jazyků. Vysvětluje základní pojmy datové komunikace programového vybavení pomocí pojmů pro řízení systémů. Věnuje pozornost i struktuře algoritmů a aplikačním programům včetně praktických ukázek. Posluchače seznámí se základními pojmy, principy a technikami systémů řízení báze dat. Předmět představuje jeden ze základních prvků odborné části studijního zaměření.

Výstupy předmětu:

  • Student získá přehled o základních architekturách a principech počítačů. Umí se orientovat v hardwarovém i softwarovém vybavení současné výpočetní techniky.
  • Dokáže charakterizovat jednotlivé topologie sítí, analyzovat potřeby a navrhnout implementaci konkrétní počítačové sítě.
  • Aplikuje teoretické poznatky při práci v databázovém prostředí.

Hlavní témata:

  • Hardware. Architektura a části počítačových systémů.
  • Systémový software a obslužné programy. Integrovaná vývojová prostředí.
  • Sítě a datová komunikace. Referenční model ISO/OSI.
  • Systémy řízení báze dat. Relační a objektově orientovaný model. Základní terminologie relačního modelu.