Účetnictví akvizicí a fúzí

Zaměření předmětu:

Seznámit studenty postupy zachycení ekonomických transakcí a s jejich řádným zobrazením v účetních výkazech při specifických postupech spojování podniků a vlastnických -- kapitálových transakcích, a to podle konceptů obsažených v IAS/IFRS a českých účetních předpisech

Hlavní témata:

  1. Vlastnické transakce, jejich podstata, zobrazování ve finančním účetnictví, problémy oceňování a vykazování finanční situace podniku při vlastnických transakcích
  2. Účetní koncepty podle IAS, IFRS a případně SFAS 141 -- Podnikové kombinace a jejich využití. Koncept účetního řešení podle českých norem.
  3. Vznik obchodní společnosti peněžitými a nepeněžitými vklady, vznik dceřiné společnosti vkladem podniku.
  4. Majetkové akvizice, podstata a účetní řešení prodeje podniku, daňové souvislosti prodeje a vkladu podniku.
  5. Srovnání vkladu a prodeje podniku, účetnictví na základě konsolidovaných a nekonoslidovaných účetních závěrek
  6. Změny společníků v s.r.o., a.s. či družstvu za doby trvání společnosti v kontextu s některými ustanoveními IAS/IFRS na straně jedné a v kontextu s českými obchodně právními, účetními a daňovými normami.
  7. Kapitálové akvizice, fúze, sloučení a rozdělení obchodních společností, změna právní formy -- zobrazení v nekonsolidovaných a základy v konsolidovaných účetních závěrkách.
  8. Likvidace obchodní společnosti, účetní řešení a daňové souvislosti.