Úvěrové obchody a platební styk

Zaměření předmětu:

Hlavní druhy úvěrových obchodů a jejich význam hospodářských proces. Úvěrové procesy. Úvěrování ekonomiky a platební styk

Výsledky učení:

  • Orientace v úvěrové terminologii,
  • Orientace ve formách platebního styku
  • Chápat základy řízení úvěrového rizika

Hlavní témata:

  • Základní druhy úvěrů,
  • Úvěry podnikatelského charakteru
  • Úvěry spotřební
  • Řízení úvěrového rizika a zajištění úvěrů
  • Základní druhy a formy platebního styku.
  • Riziko v platebním styku
  • Mezinárodní rozsah úvěrové činnosti bank