Veřejná správa

Cíle předmětu:

Povinný jednosemestrální předmět obsahuje poznatky z obecné části správního práva a správní vědy. Posluchači se zde seznámí například s veřejnou správou, s jejími subjekty a vztahy, se správní vědou, a s organizační výstavbou veřejné správy.

Obsah předmětu:

 1. Pojem a charakteristika veřejné správy
 2. Subjekty veřejné správy
 3. Správní věda, správní politika, reformy a modernizace veřejné správy
 4. Organizace veřejné správy – typy a druhy organizace, organizační principy, organizační moc a organizační modely
 5. Organizace veřejné správy v České republice
 6. Státní správa v České republice
 7. Samospráva a ostatní veřejná správa v České republice
 8. Zaměstnanci ve veřejné správě
 9. Úkoly veřejné správy I. – pojetí, obsah a systematika úkolů veřejné správy
 10. Úkoly veřejné správy II. – transformace úkolů veřejné správy do organizačních struktur, plánování úkolů veřejné správy, problémy plynoucí z nárůstu úkolů
 11. Rozhodování ve veřejné správě
 12. Hodnocení veřejné správy – obecně, jednotlivá kritéria – efektivnost, hospodárnost, úspornost, účelnost, přiměřenost,
 13. Efektivnost veřejné správy – některé teorie a některé praktické problémy měření efektivnosti