Veřejné finance II

Cíl předmětu:

Stěžejním cílem je získání základních informací o příjmové a výdajové stránce veřejných rozpočtů, seznámení se základními metodami a nástroji fiskální politiky a základními pojmy. Součástí přednášek budou případové studie, které seznámí posluchače s praktickými otázkami daňové, rozpočtové, mzdové oblasti.

Obsah předmětu:

 1. Ekonomika veřejného sektoru a její financování
 2. Rozpočtová a fiskální politika v ČR. Rozpočtová soustava
 3. Veřejné výdaje, projekty a programy
 4. Financování obcí
 5. Financování vybraných odvětví ekonomiky ČR
 6. Mezinárodní aspekty veřejných financí
 7. Partnerství veřejného a soukromého sektoru
 8. Financování sociálního zabezpečení
 9. Exportní financování
 10. Rating
 11. Audit
 12. Nelegální jevy ve veřejných financích