Vybrané kapitoly z práva korporací a finančního práva

Zaměření předmětu:

Předmět nabízí studentům možnost obeznámit se s vybranými kapitoly z korporátního a finančního práva, a to s cílem prohloubit obecné vědomosti a rozšířit horizont znalostí problematiky bankovnictví s důrazem na finančně-právní a obchodněprávní vztahy.

Výsledky studia:

 • Osvojení finančně-právní terminologie a terminologie korporátní
 • Znalost systému základních právních vztahů finančního a korporátního práva
 • Orientace v kazuistice finančního a korporátního práva
 • Schopnost nastínění základního řešení právních situací

Hlavní témata:

 • Banky a bankovní obchody
 • Právo kapitálového trhu
 • Právní úprava finančního trhu
 • Investiční fondy, podílové fondy, kolektivní investování
 • Veřejné zakázky
 • Cenné papíry
 • Burzy
 • Komunitární formy nadnárodních společností¨
 • Koncernové právo
 • Hospodářská soutěž
 • Právní úprava meny a devizového hospodářství