Ocěňování nemovitého majetku

Od 2. 10. 2017 do 31. 5. 2019 v Praze
Uzávěrka přihlášek do 15.9. 2017
Cena: 15 900 Kč za semestr

Kurz Oceňování nemovitého majetku je profesní přípravou pracovníků zabývajících se oceňováním majetku na tržních principech. Své uplatnění nacházejí v oblasti realitní, bankovní, pojišťovací, finanční i správní sféry. Čtyřsemestrová varianta kurzu je určena účastníkům, kteří dosud nemají stavební vzdělání.

Termín kurzu: říjen 2017 - květen 2019

Uzávěrka přihlášek: 15. září 2017

Cena: 15 900 Kč/semestr

Místo konání: Praha

Průběh kurzu: 4 semestry, 8 - 9 výukových dnů/semestr (pátek, sobota)

Lektoři: pedagogové Bankovního institutu vysoké školy

Zakončení kurzu: závěrečná zkouška a závěrečná práce, absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu (slouží jako podklad pro vydání živnostenského oprávnění)

Přihláška

Bc. Veronika Radová
Referentka vzdělávacích projektů
Tel.: 731 425 297
E-mail: vradova@bivs.cz