Ocěňování nemovitého majetku

říjen 2018 - květen 2020 v Praze
Uzávěrka přihlášek do 14. 9. 2018
Cena: 15 900 Kč za semestr

Kurz Oceňování nemovitého majetku je profesní přípravou pracovníků zabývajících se oceňováním majetku na tržních principech. Své uplatnění nacházejí v oblasti realitní, bankovní, pojišťovací, finanční i správní sféry. Čtyřsemestrová varianta kurzu je určena účastníkům, kteří dosud nemají stavební vzdělání.

Termín kurzu: říjen 2018 - květen 2020

Uzávěrka přihlášek: 14. září 2018

Cena: 15 900 Kč/semestr

Místo konání: Praha

Průběh kurzu: 4 semestry, 8 - 9 výukových dnů/semestr (pátek, sobota)

Lektoři: pedagogové Bankovního institutu vysoké školy

Zakončení kurzu: závěrečná zkouška a závěrečná práce, absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu (slouží jako podklad pro vydání živnostenského oprávnění)

Přihláška

  • Oceňování nemovitého majetku na tržních principech - 2 semestry
  • Oceňování nemovitého majetku - 4 semestry
  • Bankovnictví
  • Stavební minimum

Bc. Veronika Radová
Referentka vzdělávacích projektů
Tel.: 731 425 297
E-mail: vradova@bivs.cz