Ocěňování nemovitého majetku na tržních principech

Od 19. 10. 2018 do 31. 5. 2019 v Praze
Uzávěrka přihlášek do 21. 9. 2018
Cena: 15 900 Kč za semestr

Kurz Oceňování nemovitého majetku je profesní přípravou pracovníků zabývajících se oceňováním majetku na tržních principech. Dvousemestrová varianta kurzu je určena účastníkům s ukončeným stavebním vzděláním.

V rámci kurzu Oceňování nemovitého majetku se studenti vybaví nejen teoretickým základem, ale i praktickými dovednostmi ve zpracování odhadů či cenových map. Odborný výklad je zaměřen na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků a staveb. Účastníci prohloubí své znalosti také v oblastech trhu nemovitostí, územního plánování, právních vztahů k nemovitostem, živnostenského a katastrálního zákona.

Partnerem kurzu je společnost A-Consult Plus, ve které působí přední odborníci zabývající se oceňováním majetku, zejména nemovitostí a podniků. Podílí se tak významným způsobem na odborném vzdělávání a certifikaci budoucích odhadců.

Termín kurzu: od 19. 10. 2018 do 31.5. 2019

Uzávěrka přihlášek: 21. října 2018

Cena: 15 900 Kč/semestr

Místo konání: Praha

Průběh kurzu: 2 semestry, 8 výukových dnů/semestr (úterý), 2x měsíčně (9 - 16 hod.)

Lektoři: pedagogové Bankovního institutu vysoké školy, odborníci z praxe a lektoři ze znaleckého ústavu A-Consult Plus s.r.o.

Zakončení kurzu: závěrečná zkouška a závěrečná práce, absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu (slouží jako podklad pro vydání živnostenského oprávnění)

Přihláška

Bc. Veronika Radová
Referentka vzdělávacích projektů
Tel.: 731 425 297
E-mail: vradova@bivs.cz