Ocěňování nemovitého majetku na tržních principech

Od 4. 4. 2017 do 31. 1. 2018 v Praze
Uzávěrka přihlášek do 31.3. 2017
Cena: 15 900 Kč za semestr

Kurz Oceňování nemovitého majetku je profesní přípravou pracovníků zabývajících se oceňováním majetku na tržních principech. Své uplatnění nacházejí absolventi v oblasti realitní, bankovní, pojišťovací, finanční i správní sféry.

Po úspěšném absolvování programu Oceňování nemovitého majetku a složení závěrečné zkoušky je možné žádat o živnostenské oprávnění k oceňování věcí nemovitých či se přihlásit k certifikačnímu řízení v souladu s normou ČSN EN ISO/IEC 17024 (certifikace osob), oblast certifikace Odhadce nemovitostí (QON). Dvousemestrová varianta kurzu je určena účastníkům s ukončeným stavebním vzděláním.

Tento program celoživotního vzdělávání je uskutečňován v souladu s akreditovaným bakalářským studijním programem Oceňování majetku, podle § 60 zák. č. 111/1998 Sb., o vysokých školách, ve znění pozdějších předpisů. Účastník celoživotního vzdělávání nemá postavení studenta vysoké školy.

V rámci kurzu Oceňování nemovitého majetku se studenti vybaví nejen teoretickým základem, ale i praktickými dovednostmi ve zpracování odhadů či cenových map. Odborný výklad je zaměřen na odhady a oceňování nemovitostí, pozemků a staveb. Účastníci si prohloubí své znalosti také v oblastech trhu nemovitostí, územního plánování, právních vztahů k nemovitostem, živnostenského a katastrálního zákona.

Průběh kurzu: 2 semestry, 8 výukových dnů/semestr (úterý), 2x měsíčně (9 - 16 hod.)

Lektoři: pedagogové Bankovního institutu vysoké školy, odborníci z praxe a lektoři ze znaleckého ústavu A-Consult Plus s.r.o.

Zakončení kurzu: závěrečná zkouška a závěrečná práce, absolvent obdrží osvědčení o absolvování kurzu (slouží jako podklad pro vydání živnostenského oprávnění)

Partnerem kurzu je společnost A-Consult Plus, ve které působí přední odborníci zabývající se oceňováním majetku, zejména nemovitostí a podniků. Podílí se tak významným způsobem na odborném vzdělávání a certifikaci budoucích odhadců. Kromě výuky se zaměstnanci také věnují psaní odborných článků a recenzí.

Bc. Veronika Radová
Referentka vzdělávacích projektů
Tel.: 731 425 297
E-mail: vradova@bivs.cz

Přihláška