Certifikace osob

Certifikát, jako potvrzení způsobilosti vykonávat danou profesi na požadované úrovni, může být právě to, co vás nasměřuje k úspěšné kariéře a významně zvýší vaši hodnotu na trhu práce.

V řadě oborů právě certifikát potvrzuje, že držitel má nejen potřebné znalosti a praktické dovednosti z daného oboru, ale jako časově omezené osvědčení u jeho držitele dokládá, že úroveň jeho znalostí je stále v souladu s aktuálními požadavky. Certifikát je také významným nástrojem řízení osobní kvality a veřejným svědectvím o osobní zodpovědnosti.

Certifikační orgán Bankovní institut vysoká škola nabízí služby v oblasti certifikace osob na základě akreditace udělené Českým institutem pro akreditaci.

Certifikace na základě osvědčení Českého institutu pro akreditaci

Odhadce nemovitostí pro bankovní účely (QON)

Certifikát osvědčuje odbornou způsobilost pro tržní oceňování nemovitostí. Certifikát lze používat zejména při oceňování nemovitého majetku pro úvěrové a hypoteční úvěrové řízení v oblasti bankovnictví, ale i jinde.

Certifikační schéma
Standardy oceňování nemovitých věcí pro účely ohodnocení zajištění finančních institucí

Bilanční účetní (QBÚ)

Certifikát osvědčuje odbornou způsobilost pro samostatnou práci jako účetní v účetních jednotkách střední velikosti, vedoucí účetních jednotek, ekonoma, který se přímo spolupodílí na plnění cílů účetní jednotky. Současně osvědčuje odbornou způsobilost pro vykonávání samostatného vedení účetnictví jako nezávislé činnosti. Držitel certifikátu ovládá zpracování běžných účetních případů až do úrovně účetní závěrky včetně manažerského účetnictví, základního finančního řízení, používání dalších ekonomických nástrojů a komunikace s bankami.

Certifikační schéma

Ostatní certifikace

Asistent odhadce nemovitostí (QAO)

Certifikát je určen těm, kteří v oboru tržního oceňováni nemovitostí začínají, nemají v této oblasti dostatečně dlouhou praxi a nesplňují tak podmínky pro získání certifikátu odhadce nemovitostí (QON).

Realitní makléř (QRM)

Certifikát je určen těm, kteří pracují v oblasti trhu s nemovitostmi a oblasti poskytování služeb vlastníkům objektů. Certifikát osvědčuje odborné znalosti držitele v oboru obchodování s realitami a zvýhodňuje jej tak v konkurenčním prostředí služeb realitního trhu.

Ing. Irena Martínková
Vedoucí oddělení certifikace
Tel.: 251 114 551
E-mail: imartinkova@bivs.cz

Ke stažení

Osvědčení o akreditaci
Certifikát Odhadce nemovitostí pro bankovní účely (QON) - vzor
Certifikát Bilanční účetní (QBÚ) - vzor
Podmínky užívání certifikačních schémat
Licenční smlouva - vzor

Seznam držitelů certifikátů

Držitelé platných certifikátů Odhadce nemovitostí pro bankovní účely
Držitelé platných certifikátů Bilanční účetní
Držitelé platných certifikátů Asistent odhadce nemovitostí
Držitelé platných certifikátů
Pozastavené a odebrané certifikáty

Prohlášení certifikačního orgánu

 1. Certifikační orgán si je plně vědom důležitosti nestrannosti při poskytování certifikačních služeb a tuto zásadu důsledně dodržuje.
 2. Certifikační orgán se distancuje od komerčních i jiných zájmů, které by mohly ohrozit nestrannost.
 3. Certifikační orgán neposkytuje služby, které by mohly nestrannost ohrozit.
 4. Rozhodnutí certifikačního orgánu jsou pouze v jeho kompetenci a založena na objektivních důkazech a nejsou ovlivněna jinými zájmy či jinými stranami.
 5. Certifikační orgán má vytvořen postup pro řízení konfliktu zájmů a zabezpečení objektivity.
 6. Certifikační orgán poskytuje své služby v oblasti certifikace ve spolupráci s vysoce kvalifikovanými odborníky a podle dokumentovaných procesů, které jsou v souladu s požadavky normy závazné pro certifikační orgány.
 7. Certifikační orgán řádně vyřizuje všechny stížnosti a odvolání.

Certifikace Odhadce nemovitostí pro bankovní účely v Praze:

 • Středa 26. 4. 2017
 • Úterý 30. 5. 2017
 • Čtvrtek 22. 6. 2017
 • Středa 20. 9. 2017
 • Čtvrtek 26. 10. 2017
 • Středa 29. 11. 2017
 • Čtvrtek 25. 1. 2018

Recertifikace Odhadce nemovitostí pro bankovní účely v Praze:

 • Úterý 4. 4. 2017
 • Čtvrtek 4. 5. 2017
 • Čtvrtek 11. 5. 2017
 • Úterý 23. 5. 2017
 • Čtvrtek 7. 9. 2017
 • Úterý 26. 9. 2017
 • Úterý 3. 10. 2017
 • Čtvrtek 5. 10. 2017
 • Úterý 17. 10. 2017
 • Úterý 24. 10. 2017
 • Čtvrtek 2. 11. 2017
 • Úterý 7. 11. 2017
 • Čtvrtek 9. 11. 2017
 • Úterý 21. 11. 2017
 • Středa 13. 12. 2017
 • Čtvrtek 4. 1. 2018