Bankovní institut vysoká škola je jednou z nejdéle působících soukromých vysokých škol v České republice.

Studenti si mohou pro akademický rok 2014/2015 vybrat z následujících bakalářských oborů, kterými jsou Bankovní management  , Banking Management (in English), Bankovskij menedžment (по-русски), Oceňování majetku, Informační technologie a management a Ekonomika a management podniku - tento obor se dělí na specializace Řízení společnosti, Malé a střední podniky, Marketing a sociální sítě, Řízení lidských zdrojů, Právní apekty řízení a Krizový management. V navazujícím magisterském studiu mohou pokračovat studiem oboru Finance nebo Finance (in English).

Přehled všech akreditovaných studijních oborů naleznete na naší úřední desce.