IT management

Specializace bakalářského oboru Ekonomika a management za 18 900 Kč / semestr

Absolventem specializace IT management je pracovník se všeobecným i odborným vzděláním pro výkon odborných a manažerských funkcí v oblasti zpracování informací a informačních systémů. Má celkový přehled o významu informatiky a informačních systémů v podniku, používané v technické infrastruktuře a komunikacích.

Uplatnění absolventa

 • Manažer projektů informačních systémů
 • Správce informačních systémů
 • Administrátor počítačové sítě
 • IT konzultant

IT Management za 18 900 Kč za semestr

Další specializace

 • Marketing
  management

  Naučíte se řídit různé oblasti marketingové komunikace, sociální sítě i měřit jejich dopad na budování firemní značky.

  Více o specializaci
 • Management
  lidských zdrojů

  Chcete být dobrým manažerem a vést tým lidí? Naučte se, jak vybírat zaměstnance, jak je rozvíjet a motivovat.

  Více o specializaci
 • Finanční
  management

  Chcete mít pod kontrolou finance podniku? Naučte se porozumět všem důležitým výkazům a získejte přehled v oblasti controllingu.

  Více o specializaci
 • Manažerská
  psychologie

  Zajímá vás psychologie a chcete lépe porozumět sobě i svým zaměstnancům? Věnujte se psychologii reklamy a podpořte své podnikání.

  Více o specializaci

 • Bankovní
  management

  Zajímá vás problematika bankovnictví? Získejte přehled v bankovním sektoru, zaměřte se na finanční trhy a osvojte si základy finanční analýzy.

  Více o specializaci
 • Podnikání

  Sníte o vlastním podnikání a chcete svůj podnikatelský záměr proměnit ve skutečnost? Pronikněte do základů všech oblastí úspěšného podnikání.

  Více o specializaci
 • Sales
  management

  Naučte se vyjednávat, vytvářet prodejní strategie, hodnotit a motivovat obchodní zástupce, strategicky využívat obchodní reporty, i zvyšovat prodejní úspěchy.

  Více o specializaci
 • Arts
  management

  Zajímá vás kultura, umění a jejich propojení s podnikáním? Osvojte si specifika managementu i marketingu v této oblasti a spojte kulturu s businessem.

  Více o specializaci
 • IT
  management

  Staňte se specialistou připreveným pro výkon odborných a manažerských funkcí v oblasti zpracování informací a informačních systémů.

  Více o specializaci

Garant specializaceVYUČUJÍCÍ

Ing. Vladimír Beneš, Ph.D.

Katedra: katedra informatiky a kvantitativních metod

E-mail: vbenes@bivs.cz

Je absolventem oboru Automatizační technika na Fakultě strojní ČVUT v Praze (Ing.) a absolventem doktorského studia oboru Inženýrská informatika na Ústavu informatiky a telekomunikací Fakulty dopravní ČVUT v Praze (Ph.D.). Po nástupu do praxe se věnoval jak pedagogické, tak vědecko-výzkumné a publikační činnosti v Ústavu technické matematiky Fakulty strojní ČVUT v Praze (výuka numerické matematiky, programování a základních matematických disciplín). Souběžně pracoval v Ústavu termomechaniky AV ČR (vývoji numerických metod a SW v oblasti proudění), pro Škodu Plzeň vyvíjel SW pro konstruktéry (Parametrizace a grafické znázornění povrchových ploch turbínových lopatek).

V Bankovním institutu vysoké škole pracuje od roku 1999 jako vedoucí Katedry informatiky a kvantitativních metod. Stál u zrodu výzkumné a výukové IT laboratoře (LabIT). Je autorem několika vysokoškolských skript, resp. kapitol v odborných knihách. Vedl desítky bakalářských a diplomových prací.

Studijní obory

Ekonomika
a management podniku

18 900 Kč za semestr

Tříletý bakalářský studijní obor
s možností výběru specializace:
 • Marketing management
 • Manažerská psychologie
 • Podnikání
 • Arts Management a dalších pět jedinečných specializací
Více o studiu

Finance

23 900 Kč za semestr

Dvouleté navazující studium
s možností výběru specializace:
 • Podnikové finance
 • Veřejné finance
Více o studiu

Oceňování
majetku

24 900 Kč za semestr

Tříletý bakalářský studijní obor
s možností výběru specializace:
 • Oceňování nemovitostí
 • Oceňování podniku
Více o studiu