Finanční management

Specializace bakalářského oboru Ekonomika a management za 18 900 Kč / semestr

Aby byly ve vaší firmě finance vždy pod kontrolou

Spojte praktické znalosti ze světa financí s kvalitním manažerským základem. Naučíme vás vše potřebné z finančního řízení a jisti si budete i v oblastech obchodního i finančního práva.

Během studia budete sestavovat podnikatelské plány a připravené pro vás máme i praktické příklady z finančního řízení. V neposlední řadě se zdokonalíte v účetnictví a projdete si základy controllingu.

Specializační předměty

Uplatnění absolventa

 • specialista controllingu
 • konzultant v investiční společnosti
 • finanční poradce
 • vedoucí účetního oddělení

Finanční management za 18 900 Kč za semestr

Další specializace

 • Marketing
  management

  Naučíte se řídit různé oblasti marketingové komunikace, sociální sítě i měřit jejich dopad na budování firemní značky.

  Více o specializaci
 • Management
  lidských zdrojů

  Chcete být dobrým manažerem a vést tým lidí? Naučte se, jak vybírat zaměstnance, jak je rozvíjet a motivovat.

  Více o specializaci
 • Finanční
  management

  Chcete mít pod kontrolou finance podniku? Naučte se porozumět všem důležitým výkazům a získejte přehled v oblasti controllingu.

  Více o specializaci
 • Manažerská
  psychologie

  Zajímá vás psychologie a chcete lépe porozumět sobě i svým zaměstnancům? Věnujte se psychologii reklamy a podpořte své podnikání.

  Více o specializaci

 • Bankovní
  management

  Zajímá vás problematika bankovnictví? Získejte přehled v bankovním sektoru, zaměřte se na finanční trhy a osvojte si základy finanční analýzy.

  Více o specializaci
 • Podnikání

  Sníte o vlastním podnikání a chcete svůj podnikatelský záměr proměnit ve skutečnost? Pronikněte do základů všech oblastí úspěšného podnikání.

  Více o specializaci
 • Sales
  management

  Naučte se vyjednávat, vytvářet prodejní strategie, hodnotit a motivovat obchodní zástupce, strategicky využívat obchodní reporty, i zvyšovat prodejní úspěchy.

  Více o specializaci
 • Arts
  management

  Zajímá vás kultura, umění a jejich propojení s podnikáním? Osvojte si specifika managementu i marketingu v této oblasti a spojte kulturu s businessem.

  Více o specializaci
 • IT
  management

  Staňte se specialistou připraveným pro výkon odborných a manažerských funkcí v oblasti v oblasti zpracování informací a informačních systémů.

  Více o specializaci

Garant specializacevyučující

Doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.

Katedra: katedra financí a ekonomie

E-mail: jholeckova@bivs.cz

Absolvovala obor Ekonomika průmyslu Vysoké školy ekonomické v Praze, kde dále získala i vědeckopedagogické hodnosti Ph.D. a doc. a to v oboru Účetnictví a finanční řízení podniku. Doc. Holečková kromě bohatých akademických zkušeností v různých funkcích včetně nejvyšších, má též zkušenosti z praxe. Z její rozsáhlé publikační činnosti jsou nejvýznamnější knihy a články zaměřené na Finanční analýzu. Doc. Holečková je známá na řadě evropských i mimoevropských vysokých škol, se kterými úzce spolupracovala a přednesla tam řadu vyžádaných přednášek.

Studijní obory

Ekonomika
a management podniku

18 900 Kč za semestr

Tříletý bakalářský studijní obor
s možností výběru specializace:
 • Marketing management
 • Manažerská psychologie
 • Podnikání
 • Arts Management a dalších pět jedinečných specializací
Více o studiu

Finance

23 900 Kč za semestr

Dvouleté navazující studium
s možností výběru specializace:
 • Podnikové finance
 • Veřejné finance
Více o studiu

Oceňování
majetku

24 900 Kč za semestr

Tříletý bakalářský studijní obor
s možností výběru specializace:
 • Oceňování nemovitostí
 • Oceňování podniku
Více o studiu