Sales management

Specializace bakalářského oboru Ekonomika a management za 18 900 Kč / semestr

I ten nejlepší produkt musíte umět prodat

Chcete-li se stát odborníkem v řízení prodeje a seznámit se s obchodními strategiemi úspěšných firem, na obor Sales management byste se měli rozhodně zaměřit. Naučíte se vyjednávat, vytvářet podnikové prodejní strategie, hodnotit a motivovat obchodní zástupce.

Ve specializačních předmětech se naučíte jak správně vystupovat, budovat vztah k zákazníkům nebo jak uspořádat funkční prodejní event.

Specializační předměty

Uplatnění absolventa

 • Sales manager
 • Key account manager
 • Obchodní ředitel
 • Obchodní zástupce

Sales management za 18 900 Kč za semestr

Další specializace

 • Marketing
  management

  Naučíte se řídit různé oblasti marketingové komunikace, sociální sítě i měřit jejich dopad na budování firemní značky.

  Více o specializaci
 • Management
  lidských zdrojů

  Chcete být dobrým manažerem a vést tým lidí? Naučte se, jak vybírat zaměstnance, jak je rozvíjet a motivovat.

  Více o specializaci
 • Finanční
  management

  Chcete mít pod kontrolou finance podniku? Naučte se porozumět všem důležitým výkazům a získejte přehled v oblasti controllingu.

  Více o specializaci
 • Manažerská
  psychologie

  Zajímá vás psychologie a chcete lépe porozumět sobě i svým zaměstnancům? Věnujte se psychologii reklamy a podpořte své podnikání.

  Více o specializaci

 • Bankovní
  management

  Zajímá vás problematika bankovnictví? Získejte přehled v bankovním sektoru, zaměřte se na finanční trhy a osvojte si základy finanční analýzy.

  Více o specializaci
 • Podnikání

  Sníte o vlastním podnikání a chcete svůj podnikatelský záměr proměnit ve skutečnost? Pronikněte do základů všech oblastí úspěšného podnikání.

  Více o specializaci
 • Sales
  management

  Naučte se vyjednávat, vytvářet prodejní strategie, hodnotit a motivovat obchodní zástupce, strategicky využívat obchodní reporty, i zvyšovat prodejní úspěchy.

  Více o specializaci
 • Arts
  management

  Zajímá vás kultura, umění a jejich propojení s podnikáním? Osvojte si specifika managementu i marketingu v této oblasti a spojte kulturu s businessem.

  Více o specializaci
 • IT
  management

  Staňte se specialistou připraveným pro výkon odborných a manažerských funkcí v oblasti v oblasti zpracování informací a informačních systémů.

  Více o specializaci

Garant specializaceVYUČUJÍCÍ

doc. Ing. Jan Lojda, CSc. MBA.

Katedra: katedra podnikání a oceňování

E-mail: jan.lojda@bivs.cz

Vystudoval VUT v Brně. Habilitoval se v oboru organizace a řízení staveb. MBA získal na Nottingham Trent University v UK. Má státnice z Pedagogiky, Psychologie a Didaktiky. Pracoval na řadě zahraničních univerzit a na stavbách v Rusku a Německu. Zastupoval Českou republiku v EU projektu PHARE a byl několik let členem řídících výborů evropských institucí. 17 let zastával funkci předsedy ČADUV. Založil vlastní vzdělávací agenturu, participoval na více než dvaceti projektech EU a specializoval se na vnitropodnikové vzdělávání měkkých dovedností ve velkých organizacích. Byl rektorem na SVŠ. Od roku 2010 se věnuje akreditační činnosti v agentuře ECBE - Brusel. Na svém kontě má přes 50 publikací a vystoupil na více jak 80-ti zahraničních konferencích. Byl členem oborové rady vědního oboru městské stavitelství na FAST VŠB-TUO a školitelem několika doktorandů.

Studijní obory

Ekonomika
a management podniku

18 900 Kč za semestr

Tříletý bakalářský studijní obor
s možností výběru specializace:
 • Marketing management
 • Manažerská psychologie
 • Podnikání
 • Arts Management a dalších pět jedinečných specializací
Více o studiu

Finance

23 900 Kč za semestr

Dvouleté navazující studium
s možností výběru specializace:
 • Podnikové finance
 • Veřejné finance
Více o studiu

Oceňování
majetku

24 900 Kč za semestr

Tříletý bakalářský studijní obor
s možností výběru specializace:
 • Oceňování nemovitostí
 • Oceňování podniku
Více o studiu