Ceny za studium

Studijní poplatky Bankovního institutu vysoké školy zahrnují

  • soubor přednášek, seminářů a řádných zkoušek za daný semestr
  • vstup do on-line studentského informačního systému
  • dotazy a konzultace s pedagogy
  • poradenství pro studenty (kariérové, interkulturní a další)
  • možnost úhrady školného ve splátkách

Ceny školného

Uvedené ceny školného platí pro studenty od akademického roku 2016/2017
Ceny jsou garantované po celou dobu studia.
Poplatky za studium jsou osvobozeny od DPH.
Za přihlášku ke studiu není účtován žádný administrativní poplatek.

Typ studia

Prezenční
(1 semestr)

Kombinované - studium při zaměstnání
(1 semestr)

Bakalářské studium
(český jazyk)
28 000 Kč 27 000 Kč
Bakalářké studium
(anglický jazyk, ruský jazyk)
40 000 Kč x
Navazující magisterské studium
(český jazyk)
29 000 Kč 28 000 Kč
Navazující magisterské studium
(anglický jazyk)
40 000 Kč x

Stipendia a slevy ze studia

Slevy se vypočítávají ze základních cen školného.
Podmínky pro získání slevy či stipendia a možnosti kombinování slev sdělí na vyžádání Oddělení péče o klienty.

Typ slevy / stipendia Výše slevy / stipendia
Prospěchová sleva 25 % nebo 10 % dle studijních výsledků
Projekt "Studuj rok zdarma" 100 %
Sleva pro tělesně handicapované
(ZTP, P)
individuální
Absolventská sleva 5 000 Kč
Sociální stipendium vyplácí se dle platné legislativy
Ubytovací stipendium vyplácí se dle platné legislativy

 

Informace o způsobu úhrady školného číst více