Ceny za studium

Studijní poplatky Bankovního institutu vysoké školy zahrnují

  • soubor přednášek, seminářů a řádných zkoušek za daný semestr
  • vstup do on-line studentského informačního systému
  • dotazy a konzultace s pedagogy
  • poradenství pro studenty (kariérové, interkulturní a další)
  • možnost úhrady školného ve splátkách

Ceny školného

Uvedené ceny školného platí pro studenty prvních ročníků od akademického roku 2017/2018
Ceny jsou garantované po celou dobu studia.
Uvedené ceny školného jsou za jeden semestr studia.
Poplatky za studium jsou osvobozeny od DPH.
Za přihlášku ke studiu není účtován žádný administrativní poplatek.

Typ studia

Prezenční

Kombinované (studium při zaměstnání)

Bakalářské studium
(Ekonomika a management podniku)
19 900 Kč 19 900 Kč
Bakalářské studium
(Bankovní management)
19 900 Kč 19 900 Kč
Bakalářské studium
(Informační technologie a management)
19 900 Kč 19 900 Kč
Bakalářské studium
(Oceňování majetku)
24 900 Kč 24 900 Kč
Bakalářké studium
(anglický jazyk, ruský jazyk)
40 000 Kč x
Navazující magisterské studium
(český jazyk)
24 900 Kč 24 900 Kč
Navazující magisterské studium
(anglický jazyk)
40 000 Kč x

Stipendia a slevy ze studia

Slevy se vypočítávají ze základních cen školného.
Podmínky pro získání slevy či stipendia a možnosti kombinování slev sdělí na vyžádání Oddělení péče o klienty.

Typ slevy / stipendia Výše slevy / stipendia
Projekt "Studuj rok zdarma" 100 %
Sleva pro tělesně handicapované (ZTP, P) individuální
Sociální stipendium vyplácí se dle platné legislativy
Ubytovací stipendium vyplácí se dle platné legislativy

 

Informace o způsobu úhrady školného číst více