Katedra financí a ekonomie

Katedra je garantem bakalářského oboru Bankovní management  a navazujícího magisterského oboru Finance.  V rámci Bankovního institutu pak zajišťuje přednášky z předmětů týkajících se bankovnictví, pojišťovnictví, obchodů na finančních trzích, veřejných a podnikových financí včetně účetnictví a předmětů ekonomických.  Členové katedry se aktivně zúčastňují domácích i zahraničních konferencí i celoživotního vzdělávání, certifikací a recertifikací, působí i v zahraničí. Katedra zabezpečuje i Letní školu mezinárodních financí.

Ve vědeckovýzkumné činnosti se katedra věnuje tematickým okruhům nezbytným pro interdisciplinární pochopení vývojových tendencí v ekonomice, sociální sféře, na finančních trzích, ve veřejných i podnikových financích. Členové katedry spolupracují i s jinými veřejnými i soukromými vysokými školami a Akademií věd. Katedra je aktivní rovněž v publikační činnosti a výuku u řady předmětů zajišťuje vlastními učebními texty.

Akademičtí pracovníci katedry

Vedoucí katedry:
doc. RNDr. Jarmila Radová, Ph.D.

Tajemník katedry:
doc. Ing. Jana Marková, CSc.

Profesoři katedry:
prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc.
prof. Ing. Květa Kubátová, CSc.

Docenti katedry:
doc. Ing. Dagmar Brožová, CSc.
doc. Ing. Hana Březinová, CSc.
doc. Ing. Lubomír Civín, CSc., MBA
doc. Ing. Jaroslava Holečková, Ph.D.
doc. Ing. Pavel Janíčko, CSc.
doc. Ing. Alena Maaytová, Ph.D.
doc. Ing. František Pavelka, CSc.
doc. Ing. Ilona Švihlíková, Ph.D.
doc. Ing. Jitka Veselá, Ph.D., MBA

Odborní asistenti:
Ing. Stanislav Heczko, Ph.D.
Ing. David Mareš, Ph.D., MBA
Ing. Olga Šeflová

Předměty vyučované katedrou

Bakalářské studium
Bankovnictví
Finanční analýza
Finanční řízení bank
Investiční bankovnictví
Mezinárodní bankovnictví
Platební styk
Právní základy finančních služeb
Řízení firemních financí
Světová ekonomika
Účetnictví finančních institucí
Základy mezinárodního obchodu
Základy obchodního práva
Devizové obchody
Finanční management
Finanční trhy
Makroekonomie I
Mikroekonomie I
Pojišťovnictví
Regulace a dohled nad finančními trhy
Specializované bankovnictví
Účetnictví
Úvěrové obchody
Základy práva
Základy veřejných financí

Navazující magisterské studium
Aktuální otázky pojistného trhu
Evropské právo I
Financování mezinárodních obchodních operací
Finanční řízení
Fiskální teorie a politika
Makroekonomie II
Měnová teorie a politika
Mezinárodní finanční trhy
Pojistný trh
Právo korporací I
Právo sociálního zabezpečení
Rozpočtová politika
Světová ekonomika II
Daňová teorie a politika
Evropské právo II
Finanční právo
Finanční účetnictví
Kapitálové trhy
Management portfolia cenných papírů
Mezinárodní finance
Mikroekonomie II
Právo finančního trhu
Právo korporací II
Regionální politika a rozvojové projekty
Soukromé právo
Trestná činnost v podnikání