Kurzy

Celoživotní vzdělávání a kurzy na Bankovním institutu umožňují studium všem zájemcům bez rozdílu věku, pracovního zaměření a předchozího vzdělání. Po ukončení programu získá absolvent osvědčení o absolvování kurzu s uvedením jednotlivých předmětů.  Poskytujeme regionálně neomezené, vysoce kvalifikované a komfortní vzdělávací služby nejstarší soukromé vysoké školy v ČR. Vzdělávací kurzy, semináře a školení vedou čeští i zahraniční kvalifikovaní experti. Kvalitu vzdělávacích kurzů garantuje náš zahraniční strategický partner COGNOS AG, jeden z největších evropských vzdělávacích holdingů.

Absolventi kurzů mají možnost získat certifikát pro danou oblast podle mezinárodní normy ČSN EN ISO/IEC 17024, který zvyšuje prestiž dané pozice i konkurenční výhodu držitele na trhu práce a je potvrzením jeho profesní kvality. Ve všech našich kurzech klademe důraz na profesionalitu, zkušenosti, pedagogickou a odbornou úroveň našich lektorů.

Programy celoživotního vzdělávání jsou připravovány v souladu s §60 zákona o vysokých školách. Úspěšný absolvent získá osvědčení o absolvování kurzu. Absolventovi kurzu CŽV v rámci akreditovaného studijního programu může být pro další studium na Bankovním institutu uznáno až 60% kreditů pro řádné vysokoškolské studium.

Celoživotní vzdělávání BIVŠ vychází z vlastního know-how, personálních zdrojů a svým klientům nabízí kvalitní konzultační, poradenskou a expertizní činnost. Hlavní důraz je kladen především na poradenství pro podnikatele, individuální poradenství pro manažery a poradenství v oblast řízení lidských zdrojů.

Krátkodobé kurzy

V nabídce naleznete aktualizační semináře a odborné kurzy z mnoha oblastí profesního života, které jsou vedené zkušenými lektory z řad našich pedagogů i kompetentními externími odborníky.

Dlouhodobé kurzy

Kurzy dvousemestrální či čtyřsemestrální. Mezi atraktivní programy se zvláště řadí kurzy Oceňování majetku na tržních principech či Bankovnictví.

Rekvalifikační kurzy

Kurzy realizované podle vyhl. MŠMT č. 524/2004 Sb., o akreditaci zařízení k provádění rekvalifikace uchazečů o zaměstnání a zájemců o zaměstnání. Po úspěšném absolvování obdrží účastníci rekvalifikačních kurzů Osvědčení o rekvalifikaci. Bankovní institut má akreditévané kurzy Realitní makléř a Management se zaměřením na logistiku.

Zakázkové kurzy

Sledujeme aktuální tržní trendy, nasloucháme potřebám společností a naše kurzy připravujeme dle aktuálních požadavků klientů. Připravíme vám kurz dle vašich potřeb a představ. Vybrat si můžete ze široké profesně orientované nabídky.

 • Ekonomie a ekonomika
 • Podniková sféra
 • Právo a legislativa
 • Bankovnictví a finance
 • Pojišťovnictví
 • Účetnictví, daně a mzdy
 • Marketing
 • Personalistika
 • Veřejná a nezisková sféra
 • Manažerské dovednosti
 • Osobní rozvoj, Soft skills
 • Informační technologie
 • Specializované kurzy cizích jazyků