Ekonomika a management podniku (Bc.)

Content middle
Délka studia
6 semestrů
Začátek studia
Říjen
Typ studia
Bakalářské
Forma studia
Kombinovaná
Prezenční
Získaný titul
Bc.
Jazyk
Český

Studujte v Praze nebo Brně

Pokud vaše budoucí povolání a zaměření směřuje k tomu, že budete vést vlastní podnik nebo se chcete manažersky podílet na podnikovém řízení společnosti jakékoli velikosti, tento studijní obor vám poskytne teoretický základ i praktické zkušenosti.

Content bottom

Obor Ekonomika a management podniku nabízí svým studentům špičkovou průpravu do moderního světa byznysu.

Studium probíhá formou řízených diskusí, brainstormingů a přednášek. Zkušenosti a pohled do praxe získáte řešením konkrétních případových studií. Vytříbíte si svůj projev a prezentační dovednosti. Osvojíte si teoretické základy ekonomie, práva, etiky a managementu. S touto kombinací pro vás nebude problém porozumět tržnímu prostředí, získáte přehled a pochopíte nejrůznější souvislosti, které vám usnadní budoucí strategická rozhodnutí v praxi.

Jaké si zvolit zaměření?

Studijní obor Ekonomika a management podniku je natolik široký, že si v rámci něj vybíráte užší zaměření.

Marketing a sociální sítě

Aby byla jakákoli firma úspěšná, musí se umět efektivně dostat k zákazníkovi a pak s ním správně komunikovat. Ve světě 21. století, kdy se obchodní komunikace ve velkém přesouvá na internet, je důležité, aby marketingoví specialisté ovládali on-line nástroje a znali jejich potenciál.

Jako studenti si osvojíte řadu nástrojů a technik, které můžete použít při strategickém plánování, samotné komunikaci a při budování značky. Budete schopni vést marketingové oddělení firem všech velikostí, můžete se stát tiskovým mluvčím všech typů organizací nebo specialistou na určitou část marketingové komunikace.

Řízení společnosti

Manažer moderní společnosti musí perfektně znát tuzemský i globální trh, ovládat podnikatelskou etiku a myslet na společenskou odpovědnost. Měl by umět pracovat s vedením lidí a s tím, jak osobní cíle jednotlivých zaměstnanců mohou ladit s cíli celé organizace. Měl by využívat svých silných stránek a rozvíjet silné stránky svých podřízených, aby budoval silnou firemní kulturu. Musí umět konstruktivně řešit problémy, se kterými se bude potýkat firma na trhu, ale i problémy uvnitř své organizace.

Studenti tohoto zaměření se budou věnovat podnikatelskému plánování, etice, psychologii a všem dovednostem, které vrcholový manažer při své práci denně využívá.

Personální řízení

Jakákoli organizace stojí na lidech, pracovnících na všech pozicích. Manažer lidských zdrojů má na starosti jejich nábor, hledání adekvátní pozice, jejich začlenění do chodu organizace, vzdělávání a rozvoj, hodnocení a odměňování. Oblast lidských zdrojů není jen o lidech a komunikaci s nimi, důležité je také chápat, jak celá organizace funguje a kam na trhu směřuje.

Studenti si osvojí metody personální práce, leadership, řízení lidských zdrojů a naučí se komunikovat s různými skupinami osob, včetně osob z odlišného jazykového a sociokulturního prostředí.

Psychologie reklamy a trhu

Předpovídat úspěch či neúspěch podniku je velmi náročné. Psychologie reklamy a trhu se zabývá chováním, motivací a analýzou jednotlivých aktérů tržního prostředí.

Jako student tohoto zaměření získáte ucelený pohled na člověka, na jeho prožívání. Na základě těchto znalostí a znalostí marketingu, porozumíte účinkům reklamy na spotřebitele a dokážete efektivněji plánovat marketingové kampaně. Osvojíte si metody přesvědčování a ovlivňování reklamou a budete moct odhadnout její účinnost. 

 

Studujte v Praze nebo Brně číst více 

 

Garant oboru

doc. Ing. Josef Palán , CSc.

garant oboru Ekonomika a management podniku

+420 251 114 557

jpalan@bivs.cz