Vědecký časopis SEHS Journal

Časopis Socioekonomické a humanitní studie je interdisciplinárním odborným časopisem se zaměřením na ekonomickou, sociální a správní problematiku.  V časopise jsou publikovány odborné stati, recenze a diskuzní příspěvky. Příspěvky procházejí „double blind“ recenzním řízením.

Časopis je zařazen v databázi EBSCO. 28. 11. 2014 jej Rada pro výzkum, vývoj a inovace zařadila na Seznam recenzovaných neimpaktovaných periodik. 29. 4. 2016 byl zařazen do databáze ERIH+. Probíhá řízení o zařazení časopisu do světově uznávané databáze SCOPUS.

Vydavatel: Bankovní institut vysoká škola, a.s., Nárožní 2600/9, 158 00 Praha 5, IČO: 61858307
Vychází: 2 x ročně (první číslo vyšlo 15. 2. 2011)
Evidenční číslo: MK ČR E 19842
Tištěná verze: ISSN 1804-6797
Elektronická verze: ISSN 1804-6800
Distribuce: Bankovní institut vysoká škola, a.s.

Redakce časopisu

Redakce: Václav Kupec, tel.: +420 602 668 715

Redakční vědecká rada
Šéfredaktor: František Pavelka
Odpovědný redaktor: Jan Lachman
Odborný editor: Josef Palán
Členové:
John Anchor, University of Huddersfi eld, United Kingdom
Hana Březinová, BIVŠ
Jan Čadil, Unicorn College
Ludmila Čírtková, Policejní akademie ČR
Bojka Hamerníková, Newton College
Lukáš Herout, ČZU v Praze
Vratislav Izák, VŠE v Praze
Pavel Janíčko, BIVŠ
Jozef Klučka, Žilinská univerzita v Žilině
Vojtěch Krebs, VŠE v Praze
Václav Kupec, BIVŠ
Václav Liška, ČVUT
Jan Lojda, BIVŠ
Ivan Malý, Masarykova univerzita v Brně
Ingrid Matoušková
Juraj Nemec, UMB, Slovensko
František Pavelka, BIVŠ
Ladislav Průša, Výzkumný ústav práce a sociálních věcí
Slavomíra Svátková, UJEP

Ke stažení

Informace pro autory
Vzorový článek